RUN

การซ้อมวิ่งด้วยตัวเองครับ

28/02/2018

เมื่อนักวิ่งอยากพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน สิ่งที่นักวิ่งส่วนมากมักจะผิดพลาดอยู่หลักๆ 2 ประการ หากทำการฝึกฝนการวิ่งด้วยตนเองคือ

 1. นำแผนการฝึกของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมาใช้เลย โดยไม่ได้ปรับให้เข้ากับพื้นฐานของร่างกายตนเอง เนื่องจากนักวิ่งแต่ละคนจะมีความแข็งแรง ความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ ความต้องการและวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการนำแผนการฝึกของผู้อื่นมาใช้ อาจทำให้การฝึกไม่ประสบผลสำเร็จและอาจได้รับการบาดเจ็บตามมา
 2. ในการฝึกแต่ละครั้งอาจหนักไปหรือเบาไป ทำให้ร่างกายไม่ได้พัฒนาให้เป็นไปตามแผนการฝึก

No Comments

 • Reply Francisevilm 13/03/2021 at 4:41 pm Comment awaiting approval

  По утверждению ведущих сомелье, 30% вкусового качества напитка зависит от правильно подобранного стеклянного фужера, и действительно в этом трескать доля правды.

  В какой-то мере стеклянная посуда имеет смысл чтобы игристых напитков. Поэтому предварительно тем словно купить желанный игристый напиток, нужно иметь правильные бокалы-блюдца для шампанского.

  Который такое бокалы для шампанского https://yarmarka-podarkov.ru/catalog/bokaly-dlya-shampanskogo/
  Само шампанское – это лучший французский питье, кто ранее подавали королевским семьям и больно богатым людям в качестве аперитива перед подачей основного блюда.

  Безотлагательно без шампанского сложно представить проведение Нового Года, именно из-за него шампанское стало культовым напитком любого новогоднего стола.

  Для протяжении 3-х веков бокалы для шампанского меняли свою форму и размер. Изначально они были большого размера и по своему виду напоминали нам графины.

  Однако со временем они начали совмещать приталенную форму и гораздо уменьшились и стали быть похожими на привычные всем бокалы чтобы шампанского.

  В 18-ом веке в одной из французских провинций ловкий искусный начал изготавливать бокалы в виде тюльпанов. Эта задумка пришлась по душе жителям окрестностей, и позже бокал в виде тюльпана стал достоянием их региона.

  Многие спрашивают, как называется блюдце для шампанского? Определённого названия у него отрицание, а вкушать всего классификация сообразно европейским стандартам и специальная нумерация в зависимости от формы.

  Сейчас блюдца перед шампанское имеют избыток разных форм, они отличаются своими размерами и предназначены для разных светских мероприятий.

  Среди всех разновидностей выделяют:
  Вытянутые с зауженными краями.
  Конусовидные – это перевёрнутый конус.
  Блюдца с различными дизайнерскими гравировками.
  Простые стаканы без ножек.

  Якобы называются бокалы ради разных напитков
  Ради каждого напитка существует особенный бокал, а у каждого бокала есть свое название:

  Ради белых и красных вин используются бокалы чтобы вина.
  Игристые преступление, шампанское и некоторые цель коктейлей традиционно подаются в фужерах.
  Ликеры, напитки, абсент, херес и вермут распиваются из рюмок.
  Чтобы пива используются кружки.
  Современные технологии позволяют создавать ожидание бокалов любой формы и дизайна.

  Шампанское является одним из самых популярнейших алкогольных напитков. Его пьют и для Новый Год, и на день рождения. Его нередко можно увидеть для светских мероприятиях и встречах давних друзей. Шампанское принято угощать в специальных бокалах – фужерах. Они же в свою очередь делятся на изрядно видов.

  Фужером считается тесный бокал вытянутой формы для высокой ножке.
  Давайте разберем эти моменты более подробно:
  Флюте. Такая посуда имеет куда более романтичное и понятное название: бокал-флейта тож фужер-флейта. Такая вытянутая модель посуды ради игристого причина считается классической и самой распространенной. Флюте пред подачей напитка следует адски хорошо охладить. Желательно, перед образования инея на стеклянных стенках фужера.
  Вроде обычай, ради шампанского используются классические бокалы вытянутой формы.

  Забавный быль: беспричинно словно «флейта» используется уже на протяжении нескольких столетий, то было замечено, что именно такая выкройка способствует появлению в жидкости более активных и явных пузырьков газа и их красивому подниманию на поверхность. А ведь именно следовать такое качество и ценят шампанское.

  Кубок. Такой разряд шампанского так же имеет второе название, однако уже менее романтичное и изысканной: бокал-чаша. Подобная судьба чтобы шампанского разве любого другого игристого вина имеет адски широкое горлышко. А значит площадь испарения пузырьков газа намного больше и посредством порядком минут от них практически ничего не останется. Чаша или кубок подходит ради тех людей, которые бегло пьянеют, и хотят отсрочить сей момент. Кубок получил большую репутация в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия.
  Немедленно подобную тару дозволено встретить нешто сколько на мероприятиях, где предусмотрена пирамида из бокалов с шампанским.

  Тюльпан обладает элегантным внешним видом. Он встречается намного реже «флейты» и быстро тем более «кубка». Это обусловлено тем, что он используется только теми людьми, которые по-настоящему ценят и любят обширный и теплой любовью шампанское и игристые белые вина. Формой «тюльпан» напоминает «флейту», но обладает более большим объемом. Чаша расширяется к центру и слегка сужается в диаметре к краям, словно цветок тюльпана, которому осталось совершенно немного времени прежде полного расцветания и раскрытия бутона. Напитки место контакта с воздухом позволяет уберегать игривые пузырьки наравне дозволено дольше и собрать все ароматы в один, около этом пары алкоголя не бьют в нос. В прибавление к этому дозволено отметить и то, который чувство напитка попадает на нужные части языка и равномерно сообразно нему распределяется.
  Накопление диаметра посуды сообразно центру позволяет букету шампанского лучше раскрыться, а вкусу сконцентрироваться.

  Из каких бокалов что пьют
  Подводя итоги: бокалы формы «тюльпан» следует выбирать, когда в вашем список нередко встречаются игристые вина премиум класса высших сортов, для средней ценовой категории подойдут и классические «флейты».

  Чаще всего фужеры изготавливаются из тонкого стекла либо из хрусталя, только это более дорогой вариант для ценителей.

  Настоящие ценители преступление знают, который каждый сорт такого благородного напитка требует ради себя разобщенный пейзаж посуды.

  Видов бокалов для напитков существует великое множество.

  Бокалы для красного причина завсегда большого объёма, а сама чаша имеет округлую форму значительного диаметра.

  Трудно поверить, но вкус, благовоние и даже колорит причина напрямую довольно зависеть через того, который формы, размера бокал и из какого стекла он был изготовлен. В этом будет донельзя простой убедится, простой продегустировав напитки из одной и той же бутылки, наводнение его, примерно, в кофейную кружку или рюмку. Чувство напитка из рюмки довольно здорово отличаться от его вкуса из специального бокала.

  Вино, соприкасаясь и взаимодействуя с воздухом, весь раскрывает свой чувство и благовоние, ведь диаметр сосуда позволяет это делать.

 • Reply Francisevilm 13/03/2021 at 8:09 pm Comment awaiting approval

  Сообразно утверждению ведущих сомелье, 30% вкусового качества напитка зависит через правильно подобранного стеклянного фужера, и всерьез в этом есть доля правды.

  В какой-то мере стеклянная посуда имеет смысл ради игристых напитков. Следовательно перед тем сиречь купить ценный игристый питье, нуждаться вмещать правильные бокалы-блюдца чтобы шампанского.

  Сколько такое бокалы ради шампанского https://yarmarka-podarkov.ru/catalog/bokaly-dlya-shampanskogo/
  Само шампанское – это классический французский питье, кто ранее подавали королевским семьям и крайне богатым людям в качестве аперитива перед подачей основного блюда.

  Сейчас без шампанского сложно представить проведение Нового Возраст, именно из-за него шампанское стало культовым напитком любого новогоднего стола.

  Для протяжении 3-х веков бокалы чтобы шампанского меняли свою форму и размер. Изначально они были большого размера и по своему виду напоминали нам графины.

  Только со временем они начали обладать приталенную форму и значительно уменьшились и стали быть похожими для привычные всем бокалы ради шампанского.

  В 18-ом веке в одной из французских провинций искусный виртуоз начал изготавливать бокалы в виде тюльпанов. Эта задумка пришлась по душе жителям окрестностей, и позже бокал в виде тюльпана стал достоянием их региона.

  Многие спрашивают, словно называется блюдце для шампанского? Определённого названия у него пропали, а кушать один разделение по европейским стандартам и специальная нумерация в зависимости через формы.

  Немедленно блюдца около шампанское имеют обилие разных форм, они отличаются своими размерами и предназначены ради разных светских мероприятий.

  Среди всех разновидностей выделяют:
  Вытянутые с зауженными краями.
  Конусовидные – это перевёрнутый конус.
  Блюдца с различными дизайнерскими гравировками.
  Простые стаканы без ножек.

  Якобы называются бокалы для разных напитков
  Ради каждого напитка существует принадлежащий бокал, а у каждого бокала лупить свое название:

  Ради белых и красных вин используются бокалы для вина.
  Игристые преступление, шампанское и некоторые цель коктейлей традиционно подаются в фужерах.
  Ликеры, напитки, абсент, херес и вермут распиваются из рюмок.
  Ради пива используются кружки.
  Современные технологии позволяют делать виды бокалов всякий формы и дизайна.

  Шампанское является одним из самых популярнейших алкогольных напитков. Его пьют и для Свежий Год, и на день рождения. Его почасту можно понимать для светских мероприятиях и встречах давних друзей. Шампанское принято предлагать в специальных бокалах – фужерах. Они же в свою очередь делятся на изрядно видов.

  Фужером считается узкий бокал вытянутой формы на высокой ножке.
  Давайте разберем эти моменты более подробно:
  Флюте. Такая посуда имеет куда более романтичное и понятное имя: бокал-флейта разве фужер-флейта. Такая вытянутая форма посуды чтобы игристого вина считается классической и самой распространенной. Флюте накануне подачей напитка следует сильно хорошо охладить. Желательно, перед образования инея для стеклянных стенках фужера.
  Как начало, чтобы шампанского используются классические бокалы вытянутой формы.

  Небезынтересный факт: так вроде «флейта» используется уже для протяжении нескольких столетий, то было замечено, который именно такая форма способствует появлению в жидкости более активных и явных пузырьков газа и их красивому подниманию на поверхность. А ведь именно следовать такое сорт и ценят шампанское.

  Кубок. Такой поверхность шампанского так же имеет второе имя, только уже менее романтичное и изысканной: бокал-чаша. Подобная судьба чтобы шампанского разве любого другого игристого причина имеет ужасно широкое горлышко. А следовательно место испарения пузырьков газа намного больше и помощью порядком минут через них практически нуль не останется. Чаша или кубок подходит ради тех людей, которые быстро пьянеют, и хотят отсрочить этот момент. Кубок получил большую слава в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия.
  Сейчас подобную тару дозволительно встретить разве что на мероприятиях, где предусмотрена пирамида из бокалов с шампанским.

  Тюльпан обладает элегантным внешним видом. Он встречается намного реже «флейты» и уж тем более «кубка». Это обусловлено тем, который он используется чуть теми людьми, которые по-настоящему ценят и любят гигантский и теплой любовью шампанское и игристые белые вина. Формой «тюльпан» напоминает «флейту», только обладает более большим объемом. Судьба расширяется к центру и слегка сужается в диаметре к краям, словно цветок тюльпана, которому осталось совершенно капля времени прежде полного расцветания и раскрытия бутона. Напитки место контакта с воздухом позволяет сохранять игривые пузырьки наравне можно дольше и собрать всегда ароматы в единственный, быть этом пары алкоголя не бьют в нос. В добавление к этому дозволено отметить и то, сколько вкус напитка попадает для нужные части языка и равномерно по нему распределяется.
  Возвышение диаметра посуды сообразно центру позволяет букету шампанского лучше раскрыться, а вкусу сконцентрироваться.

  Из каких бокалов что пьют
  Подводя итоги: бокалы формы «тюльпан» следует избирать, если в вашем список зачастую встречаются игристые вина премиум класса высших сортов, для средней ценовой категории подойдут и классические «флейты».

  Чаще только фужеры изготавливаются из тонкого стекла разве из хрусталя, только это более дорогой разночтение для ценителей.

  Настоящие ценители причина знают, что круг сорт такого благородного напитка требует ради себя разобщенный пейзаж посуды.

  Видов бокалов чтобы напитков существует великое множество.

  Бокалы для красного преступление всегда большого объёма, а сама чаша имеет округлую форму значительного диаметра.

  Трудно поверить, только вкус, качество и даже краска вина напрямую довольно зависеть через того, какой формы, размера бокал и из какого стекла он был изготовлен. В этом будет донельзя простой убедится, просто продегустировав напитки из одной и той же бутылки, разлив его, например, в кофейную кружку тож рюмку. Стиль напитка из рюмки будет усильно отличаться от его вкуса из специального бокала.

  Вино, соприкасаясь и взаимодействуя с воздухом, полностью раскрывает свой стиль и аромат, ведь диаметр сосуда позволяет это делать.

 • Leave a Reply